Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Hippocrates: Aphorismi (Aphorisms)

39. Ἢν οὐρέῃ αἷμα καὶ θρόμβους, καὶ στραγγουρίη ἔχῃ, καὶ ὀδύνη ἐμπίπτῃ ἐς τὸν περίνεον καὶ τὸν κτένα, τὰ περὶ τὴν κύστιν νοσέειν σημαίνει.

فصل ٣٩) من بال دما عبيطا وكان به تقطير البول واصابه وجع فى نواحى الشرج والعانة دل ذلك على ان فيما يلى مثانته وجع *