Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Hippocrates: Aphorismi (Aphorisms)

31. Τοῖσι δὲ πρεσβύτῃσι, δύσπνοιαι, κατάῤῥοοι βηχώδεες, στραγγουρίαι, δυσουρίαι, ἄρθρων πόνοι, νεφρίτιδες, ἴλιγγοι, ἀποπληξίαι, καχεξίαι, ξυσμοὶ τοῦ σώματος ὅλου, ἀγρυπνίαι, κοιλίης καὶ ὀφθαλμῶν καὶ ῥινῶν ὑγρότητες, ἐμβλυωπίαι, γλαυκώσιες, βαρυηκοΐαι.

فصل ٣١) واما المشائخ فتعرض لهم رداءة التنفس والنزلة التى يعرض معها السعال وتقطير البول وعسره واوجاع المفاصل واوجاع الكلى والدوار والسكات والقروح الردية وحكة البدن والسهر ولين البطن ورطوبة العينين والمنخرين وظلمة البصر والزرقة وثقل السمع