Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Hippocrates: Aphorismi (Aphorisms)

58. Ἐπὶ ἀρχῷ φλεγμαίνοντι, καὶ ὑστέρῃ φλεγμαινούσῃ, στραγγουρίη ἐπιγίνεται, καὶ ἐπὶ νεφροῖσιν ἐμπύοισι στρᾶγγουρίη ἐπιγίνεται, ἐπὶ δὲ ἥπατι φλεγμαίνοντι λὺγξ ἐπιγίνεται.

فصل ٥٧) اذا عرض فى طرف الدبر او فى الرحم ورم تبعه تقطير البول وكذلك اذا تقيحت الكلى تبع ذلك تقطير البول واذا حدث فى الكبد ورم تبع ذلك فواق *