Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Hippocrates: Aphorismi (Aphorisms)

61. Ἢν γυναικὶ αἱ καθάρσιες μὴ πορεύωνται, μήτε φρίκης, μήτε πυρετοῦ ἐπιγινομένου, ἆσαι δὲ αὐτῇ προσπίπτωσι, λογίζου ταύτην ἐν γαστρὶ ἔχειν.

فصل ٦٠) اذا لم يجر طمث المرأة فى اوقاته ولم تحدث بها قشعريرة ولا حمى لكن عرض لها كرب وغثى وخبث نفس فاعلم انها قد علقت *