Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Hippocrates: Aphorismi (Aphorisms)

11. Περὶ δὲ τῶν ὡρέων, ἢν μὲν ὁ χειμὼν αὐχμηρὸς καὶ βόρειος γένηται, τὸ δὲ ἔαρ ἔπομβρον καὶ νότιον, ἀνάγκη, τοῦ θέρεος, πυρετοὺς ὀξέας, καὶ ὀφθαλμίας, καὶ δυσεντερίας γίνεσθαι, μάλιστα τῇσι γυναιξὶ, καὶ ἀνδρῶν τοῖσιν ὑγροῖσι τὰς φύσιας.

فصل ١١ فاما اوقات السنة فاقول انه متى كان الشتاء قليل المطر شماليا وكان الربيع مطرا جنوبية فيجب ضرورة ان يحدث فى الصيف حميات حادة ورمد يابس واختلاف الدم واكثر ما يعرض اختلاف الدم للنساء ولاصحاب الطبائع الرطبة *