Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Hippocrates: Aphorismi (Aphorisms)

23. Ἐν τουτέοισι δεῖ τῷ ψυχρῷ χρέεσθαι, ὁκόθεν αἱμοῤῥαγέει, ἢ μέλλει, μὴ ἐπ᾿ αὐτὰ, ἀλλὰ περὶ αὐτὰ, ὁκόθεν ἐπιῤῥεῖ· καὶ ὁκόσαι φλεγμοναὶ, ἢ ἐπιφλογίσματα ἐς τὸ ἐρυθρόν καὶ ὕφαιμον ῥέποντα αἵματι νεαρῷ, ἐπὶ ταῦτα, ἐπεὶ τά γε παλαιὰ μελαίνει· καὶ ἐρυσίπελας τὸ μὴ ἑλκούμενον, ἐπεὶ τό γε ἑλκούμενον βλάπτει.

فصل ٢٣) واما البارد فانما ينبغى ان يستعمله فى هذه المواضع التى يجرى منها الدم او هو مزمع بان يجرى منها الدم وليس ينبغى ان يستعمل فى نفس الموضع الذى يجرى منه الدم لكن حوله ومن حيث يجىء وفى ما كان من الاورام الحارة والتلكع مائلا الى الحمرة ولون الدم الطرى لانه ان استعمل فى ما قد عتق فيه الدم سوده وفى الورم الذى يدعى الحمرة اذا لم يكن معه قرحة لان ما كانت معه قرحة فهو يضره *