Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Hippocrates: Aphorismi (Aphorisms)

25. Τὰ ἐν ἄρθροισιν οἰδήματα καὶ ἀλγήματα, ἄτερ ἕλκεος, καὶ ποδαγρικὰ, καὶ σπάσματα, τουτέων τὰ πλεῖστα ψυχρὸν πολλὸν καταχεόμενον ῥηΐζει τε καὶ ἰσχναίνει, καὶ ὀδύνην λύει· νάρκη δὲ μετρίη ὀδύνης λυτική.

فصل ٢٥) الاورام التى تكون فى المفاصل والاوجاع التى تكون من غير قرحة واوجاع اصحاب النقرس واصحاب الفسخ الحادث فى المواضع العصبية واكثر ما اشبه هذه اذا صب عليها ماء بارد كثير سكنها واضمرها وسكن الوجع باحداثه الخدر والخدر ايضا اليسير مسكن للوجع *