Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Hippocrates: Aphorismi (Aphorisms)

2. Οἷσι ῥῖνες ὑγρότεραι φύσει, καὶ ἡ γονὴ ὑγροτέρη, ὑγιαίνουσι νοσηρότερον· οἷσι δὲ τἀναντία, ὑγιεινότερον.

فصل ٢) من كانت فى منخريه بالطبع رطوبة ازيد وكان منيه ارق فان صحته اقرب الى السقم ومن كان الامر فيه على ضد ذلك فهو اصح بدنا *