Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Hippocrates: Aphorismi (Aphorisms)

فصل ٦٠) اذا لم يجر طمث المرأة فى اوقاته ولم تحدث بها قشعريرة ولا حمى لكن عرض لها كرب وغثى وخبث نفس فاعلم انها قد علقت *

61. Ἢν γυναικὶ αἱ καθάρσιες μὴ πορεύωνται, μήτε φρίκης, μήτε πυρετοῦ ἐπιγινομένου, ἆσαι δὲ αὐτῇ προσπίπτωσι, λογίζου ταύτην ἐν γαστρὶ ἔχειν.