Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Hippocrates: Aphorismi (Aphorisms)

فصل ٢٨) الخصيان لا يصيبهم النقرس ولا الصلع *

28. Εὐνοῦχοι οὐ ποδαγριῶσιν, οὐδὲ φαλακροὶ γίνονται.