Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Hippocrates: Aphorismi (Aphorisms)

فصل ٢٣ ان البحران ياتى فى الامراض الحادة فى اربعة عشر يوما *
التعليم الثانى عشر فى القضاء فى الفرج قال ابقراط الامراض الحادة يقضى عليها بالفرج فى اربعة عشر يوما،