Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Hippocrates: Aphorismi (Aphorisms)

فصل ٤ متى كان فى اى وقت من اوقات السنة فى يوم واحد مرة حر ومرة برد فتوقع حدوث امراض خريفية ٭