Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Hippocrates: Aphorismi (Aphorisms)

التعليم الثانى فى اصناف الطعام للمرضى وتقديره قال ابقراط الاطعمة اللطيفة دقيقة جدا ليست فى الامراض المزمنة ولا فى الحادة والاطعمة ايضا التى على اقصى حد اللطافة ردية مثل ما ان الماء الذى على الحد الاقصى ردى،