Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Hippocrates: Aphorismi (Aphorisms)

التعليم الرابع عشر فى معرفة صالح الامراض وطالحها فال ابقراط فى كل مرض صحة عقل المريض حسن وقبوله ما يقضى خير وخلاف ذلك شر اى ما يجد العليل فى الدماغ والمعدة،