Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Hippocrates: Aphorismi (Aphorisms)

التعليم السادس والثلثون فى القروح فى الرئة والضمر فى الرئة يكون ذلك فى ثمانية عشر الى خمسة وثلثين،