Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Hippocrates: Aphorismi (Aphorisms)

التعليم الخامس والثلثون فى شرب الخربق قال ابقراط من اصابه انقباض من كثرة الاختلاف على شرب الخربق فذلك ميت،