Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Aristotle: De Interpretatione (On Interpretation)

Ἐπεὶ δέ ἐστί τι κατά τινος ἡ κατάφασις σημαίνουσα, τοῦτο δέ ἐστιν ἢ ὄνομα ἢ τὸ ἀνώνυμον, ἓν δὲ δεῖ εἶναι καὶ καθ᾿ ἑνὸς τὸ ἐν τῇ καταφάσει (τὸ δὲ ὄνομα εἴρηται καὶ τὸ ἀνώνυμον πρότερον· τὸ γὰρ οὐκ ἄνθρωπος ὄνομα μὲν οὐ λέγω ἀλλ᾿ ἀόριστον ὄνομα· ἓν γάρ πως σημαίνει καὶ τὸ ἀόριστον· ὥσπερ καὶ τὸ οὐχ ὑγιαίνει οὐ ῥῆμα ἀλλ᾿ ἀόριστον ῥῆμα), ἔσται πᾶσα κατάφασις καὶ ἀπόφασις ἢ ἐξ ὀνόματος καὶ ῥήματος ἢ ἐξ ἀορίστου ὀνόματος καὶ ῥήματος. Ἄνευ δὲ ῥήματος οὐδεμία κατάφασις οὐδὲ ἀπόφασις· τὸ γὰρ ἔστιν ἢ ἔσται ἢ ἦν ἢ γίνεται, ἢ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, ῥήματα ἐκ τῶν κειμένων ἐστί· προσσημαίνει γὰρ χρόνον. Ὥστε πρώτη ἔσται κατάφασις καὶ ἀπόφασις τὸ ἔστιν ἄνθρωπος — οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος, εἶτα ἔστιν οὐκ ἄνθρωπος — οὐκ ἔστιν οὐκ ἄνθρωπος, πάλιν ἔστι πᾶς ἄνθρωπος — οὐκ ἔστι πᾶς ἄνθρωπος, ἔστι πᾶς οὐκ ἄνθρωπος — οὐκ ἔστι πᾶς οὐκ ἄνθρωπος. Καὶ ἐπὶ τῶν ἐκτὸς δὲ χρόνων ὁ αὐτὸς λόγος. Ὅταν δὲ τὸ ἔστι τρίτον προσκατηγορῆται, ἤδη διχῶς λέγονται αἱ ἀντιθέσεις. Λέγω δὲ οἷον ἔστι δίκαιος ἄνθρωπος· τὸ ἔστι τρίτον φημὶ συγκεῖσθαι ὄνομα ἢ ῥῆμα ἐν τῇ καταφάσει. Ὥστε διὰ τοῦτο τέτταρα ἔσται ταῦτα, ὧν τὰ μὲν δύο πρὸς τὴν κατάφασιν καὶ ἀπόφασιν ἕξει κατὰ τὸ στοιχοῦν ὡς αἱ στερήσεις, τὰ δὲ δύο οὔ. Λέγω δ᾿ ὅτι τὸ ἔστιν ἢ τῷ δικαίῳ προσκείσεται ἢ τῷ οὐ δικαίῳ, ὥστε καὶ ἡ ἀπόφασις. Τέτταρα οὖν ἔσται. Νοοῦμεν δὲ τὸ λεγόμενον ἐκ τῶν ὑπογεγραμμένων. Ἔστι δίκαιος ἄνθρωπος· ἀπόφασις τούτου, οὐκ ἔστι δίκαιος ἄνθρωπος. Ἔστιν οὐ δίκαιος ἄνθρωπος· τούτου ἀπόφασις, οὐκ ἔστιν οὐ δίκαιος ἄνθρωπος. Τὸ γὰρ ἔστιν ἐνταῦθα καὶ τὸ οὐκ ἔστι τῷ δικαίῳ προσκείσεται καὶ τῷ οὐ δικαίῳ. Ταῦτα μὲν οὖν, ὥσπερ ἐν τοῖς Ἀναλυτικοῖς λέγεται, οὕτω τέτακται. Ὁμοίως δὲ ἔχει κἂν καθόλου τοῦ ὀνόματος ᾖ ἡ κατάφασις, οἷον πᾶς ἐστὶν ἄνθρωπος δίκαιος. Ἀπόφασις τούτου, οὐ πᾶς ἐστὶν ἄνθρωπος δίκαιος. Πᾶς ἐστὶν ἄνθρωπος οὐ δίκαιος — οὐ πᾶς ἐστὶν ἄνθρωπος οὐ δίκαιος. Πλὴν οὐχ ὁμοίως τὰς κατὰ διάμετρον ἐνδέχεται συναληθεύειν· ἐνδέχεται δὲ ποτέ. Αὗται μὲν οὖν δύο ἀντίκεινται, ἄλλαι δὲ δύο πρὸς τὸ οὐκ ἄνθρωπος ὡς ὑποκείμενόν τι προστεθέν· ἔστι δίκαιος οὐκ ἄνθρωπος — οὐκ ἔστι δίκαιος οὐκ ἄνθρωπος, ἔστιν οὐ δίκαιος οὐκ ἄνθρωπος — οὐκ ἔστιν οὐ δίκαιος οὐκ ἄνθρωπος. Πλείους δὲ τούτων οὐκ ἔσονται ἀντιθέσεις. Αὗται δὲ χωρὶς ἐκείνων αὐταὶ καθ᾿ ἑαυτὰς ἔσονται, ὡς ὀνόματι τῷ οὐκ ἄνθρωπος χρώμεναι. Ἐφ᾿ ὅσων δὲ τὸ ἔστι μὴ ἁρμόττει, οἷον ἐπὶ τοῦ ὑγιαίνει καὶ βαδίζει, ἐπὶ τούτων τὸ αὐτὸ ποιεῖ οὕτω τιθέμενον ὡς ἂν εἰ τὸ ἔστι προσήπτετο, οἷον ὑγιαίνει πᾶς ἄνθρωπος — οὐχ ὑγιαίνει πᾶς ἄνθρωπος, ὑγιαίνει πᾶς οὐκ ἄνθρωπος — οὐχ ὑγιαίνει πᾶς οὐκ ἄνθρωπος. Οὐ γάρ ἐστι τὸ οὐ πᾶς ἄνθρωπος λεκτέον, ἀλλὰ τὸ οὔ, τὴν ἀπόφασιν, τῷ ἄνθρωπος προσθετέον. Τὸ γὰρ πᾶς οὐ τὸ καθόλου σημαίνει, ἀλλ᾿ ὅτι καθόλου. Δῆλον δὲ ἐκ τοῦδε, ὑγιαίνει ἄνθρωπος — οὐχ ὑγιαίνει ἄνθρωπος, ὑγιαίνει οὐκ ἄνθρωπος — οὐχ ὑγιαίνει οὐκ ἄνθρωπος. Ταῦτα γὰρ ἐκείνων διαφέρει τῷ μὴ καθόλου εἶναι. Ὥστε τὸ πᾶς ἢ οὐδείς οὐδὲν ἄλλο προσσημαίνει ἢ ὅτι καθόλου τοῦ ὀνόματος ἢ κατάφασιν ἢ ἀπόφασιν. Τὰ δὲ ἄλλα τὰ αὐτὰ δεῖ προστιθέναι.

Ἐπεὶ δὲ ἐναντία ἀπόφασίς ἐστι τῇ ἅπαν ἐστὶ ζῷον δίκαιον ἡ σημαίνουσα ὅτι οὐδέν ἐστι ζῷον δίκαιον, αὗται μὲν φανερὸν ὅτι οὐδέποτε ἔσονται οὔτε ἀληθεῖς ἅμα οὔτε ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, αἱ δὲ ἀντικείμεναι ταύταις ἔσονταί ποτε, οἷον οὐ πᾶν ζῷον δίκαιον καὶ ἔστι τι ζῷον δίκαιον. Ἀκολουθοῦσι δὲ αὗται, τῇ μὲν πᾶς ἄνθρωπος οὐ δίκαιός ἐστιν ἡ οὐδείς ἐστιν ἄνθρωπος δίκαιος, τῇ δὲ ἔστι τις ἄνθρωπος δίκαιος ἡ ἀντικειμένη ὅτι οὐ πᾶς ἄνθρωπός ἐστιν οὐ δίκαιος· ἀνάγκη γὰρ εἶναί τινα. Φανερὸν δὲ καὶ ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν καθ᾿ ἕκαστον, εἰ ἀληθὲς ἐρωτηθέντα ἀποφῆσαι, ὅτι καὶ καταφῆσαι ἀληθές· οἷον ἆρά γε Σωκράτης σοφός; οὔ. Σωκράτης ἄρα οὐ σοφός. Ἐπὶ δὲ τῶν καθόλου οὐκ ἀληθὴς ἡ ὁμοίως λεγομένη, ἀληθὴς δὲ ἡ ἀπόφασις, οἷον ἆρά γε πᾶς ἄνθρωπος σοφός; οὔ. Πᾶς ἄρα ἄνθρωπος οὐ σοφός· τοῦτο γὰρ ψεῦδος. Ἀλλὰ τὸ οὐ πᾶς ἄρα ἄνθρωπος σοφός ἀληθές· αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀντικειμένη, ἐκείνη δὲ ἡ ἐναντία.

Αἱ δὲ κατὰ τὰ ἀόριστα ἀντικείμεναι ὀνόματα καὶ ῥήματα, οἷον ἐπὶ τοῦ μὴ ἄνθρωπος καὶ μὴ δίκαιος, ὥσπερ ἀποφάσεις ἄνευ ὀνόματος καὶ ῥήματος δόξειαν ἂν εἶναι. Οὐκ εἰσὶ δέ· ἀεὶ γὰρ ἀληθεύειν ἀνάγκη ἢ ψεύδεσθαι τὴν ἀπόφασιν, ὁ δ᾿ εἰπὼν οὐκ ἄνθρωπος οὐδὲν μᾶλλον τοῦ εἰπόντος ἄνθρωπος ἀλλὰ καὶ ἧττον ἠλήθευκέ τι ἢ ἔψευσται, ἐὰν μήτι προστεθῇ. Σημαίνει δὲ τὸ ἔστι πᾶς οὐκ ἄνθρωπος δίκαιος οὐδεμιᾷ ἐκείνων ταὐτόν, οὐδὲ ἡ ἀντικειμένη ταύτῃ ἡ οὐκ ἔστι πᾶς οὐκ ἄνθρωπος δίκαιος· τὸ δὲ πᾶς οὐ δίκαιος οὐκ ἄνθρωπος τῷ οὐδεὶς δίκαιος οὐκ ἄνθρωπος ταὐτὸν σημαίνει.

Μετατιθέμενα δὲ τὰ ὀνόματα καὶ τὰ ῥήματα ταὐτὸν σημαίνει, οἷον ἔστι λευκὸς ἄνθρωπος, ἔστιν ἄνθρωπος λευκός. Εἰ γὰρ μὴ τοῦτό ἐστι, τοῦ αὐτοῦ πλείους ἔσονται ἀποφάσεις. Ἀλλ᾿ ἐδέδεικτο ὅτι μία μιᾶς. Τοῦ μὲν γὰρ ἔστι λευκὸς ἄνθρωπος ἀπόφασις τὸ οὐκ ἔστι λευκὸς ἄνθρωπος· τοῦ δὲ ἔστιν ἄνθρωπος λευκός, εἰ μὴ ἡ αὐτή ἐστι τῇ ἔστι λευκὸς ἄνθρωπος, ἔσται ἀπόφασις ἤτοι τὸ οὐκ ἔστιν οὐκ ἄνθρωπος λευκός ἢ τὸ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος λευκός. Ἀλλ᾿ ἡ ἑτέρα μέν ἐστιν ἀπόφασις τοῦ ἔστιν οὐκ ἄνθρωπος λευκός, ἡ ἑτέρα δὲ τοῦ ἔστι λευκὸς ἄνθρωπος, ὥστε ἔσονται δύο μιᾶς. Ὅτι μὲν οὖν μετατιθεμένου τοῦ ὀνόματος καὶ τοῦ ῥήματος ἡ αὐτὴ γίνεται κατάφασις καὶ ἀπόφασις, δῆλον.

¦ ولما كان الإيجاب دليلاً على أن شيئاً يقال على شىء وهذا الشىء هو اسم او ما لا اسم له وكان يجب أن يكون ما يقال فى الايجاب واحداً على واحد، وكنا قد وصفنا الاسم وما لا اسم له فيما تقدم، فقلنا انا لا نسمى قولنا لا انسان اسماً بل نسميه اسماً غير محصل لأن الاسم غير المحصل ايضاً انما يدل من وجه على شىء واحد، وكذلك ايضاً قولنا ¦ لا صح ليس بكلمة بل كلمة غيرمحصلة، فواجب أن يكون كل إيجاب او سلب مٶلفا إما من اسم وكلمة وإما من اسم غير محصل وكلمة غير محصلة، وليس يكون إيجاب ولا سلب خلواً من كلمة فان قولنا كان او يكون او سيكون او يصير او غير ذلك مما اشبهه انما هو مما قد وضع كلمة وذلك انه يدل معما يدل عليه على زمان ¦ فيكون على هذا القياس الإيجاب والسلب الأول قولنا الانسان يوجد، الانسان لا يوجد، ثم بعده لا انسان يوجد، لا انسان لا يوجد، وايضا كل انسان يوجد، ليس يوجد كل انسان، كل لا انسان يوجد، ليس يوجد كل لا انسان، وهذا بعينه قولنا فى الازمان التى حول الزمان الحاضر، | [الفصل الثالث] فأما اذا كانت الكلمة الدالة على الوجود ثالثا محمولا الى ما يحمل ¦ فإن التناقض حينئذ يقال على ضدين، ومثال ذلك قولنا يوجد انسان عدلا فقولنا يوجد شىء ثالث مقرون بها فى هذا الإيجاب إما اسم وإما كلمة، فيحصل من قبل ذلك اربعة، اثنان منها يكون حالهما فى المنزلة عند الايجاب والسلب كحال العدميتين عندهما والاثنان ليسا كذلك، واعنى بقولى هذا أن قولنا يوجد ¦ إما أن يقرن ويضاف الى قولنا عدل او الى قولنا لا عدل وكذلك السلب ايضا، فيصير اربعة وانت قادر على فهم ما نقوله من رسمنا هذا، يوجد انسان عدلاً، سلب هذا القول ليس يوجد انسان عدلاً، يوجد انسان لا عدلاً، سلب هذا القول ليس يوجد اسنان لا عدلاً، فإن قولنا فى هذا ¦ الموضوع يوجد ولا يوجد قد اضيف الى قولنا عدل ولا عدل، فهذه الاقاويل نسقت فى هذا الموضع على ما تقال عليه فى كتبنا فى التحليل بالقياس، وعلى ذلك المثال يجرى الامر وإن كان الإيجاب لاسم كلى، ومثال ذلك كل انسان يوجد عدلاً، سلب هذا القول ليس كل انسان يوجد عدلاً، كل انسان يوجد لا عدلاً، ¦ ليس كل انسان يوجد لا عدلاً، غير انه ليس على ذلك المثال يمكن أن تصدق معاً المقدمات التى على القطر، وان كان قد يمكن أن تصدق المتقاطرتان فى حال من الاحوال، فهاتان اثنتان متقابلين وهاهنا اثنتان اخرتان تحدثان من قولنا لا انسان اذا جعلناه كالشىء الموضوع فنقول يوجد لا انسان عدلا، ليس يوجد لا انسان عدلاً، يوجد لا انسان لا عدلاً، ¦ ليس يوجد لا انسان لا عدلاً، وليس هاهنا مناقضات اكثر من هذه وهاتان المتقابلتان هما مفردتان بانفسهما غير بقبل من قبلان الذى استعمل فهما اسم غير محصل وهو قولنا لا انسان، | وما كان منها لا يصح فيه كلمة الوجود مثل ما وقع فيه منها يصح او يمشى فان ¦ هذا الصنف من الكلم يفعل فيها اذا وضع هذا الوضع ذلك الفعل بعينه الذى كان يفعله حرف يوجد او ما اشبهه لو قرن بها، ومثال ذلك كل انسان يمشى، ليس كل انسان يمشى، كل لا انسان يمشى، ليس كل لا انسان يمشى، فانه ليس يجوز أن يقال ليس كل انسان بل انما ينبغى أن يوضع حرف السلب وهو قولنا لا على قولنا انسان، فإن قولنا كل ليس يدل على أن المعنى كلى ¦ بل على أن الحكم كلى، وقد تبين ذلك من قولنا الانسان يمشى، الانسان ليس يمشى، لا انسان يمشى، لا انسان ليس يمشى، فإن الفرق بين هذه وبين تلك أن هذه ليس الحكم فيها كلياً فقد بان من ذلك أن قولنا كل او قولنا ولا واحد ليس يزيدان على أن يدلا أن الايجاب والسلب للاسم كله، فأما الباقى ¦ فيجب أن تكون الزيادة فيه واحدةً بعينها، ولما كان السلب الدال على انه ولا حيوان واحد يوجد عدلاً ضد الذى يقال به أن كل حيوان يوجد عدلاً فمن البين أن هذين لا يكونان فى حال من الاحوال لا صادقين معاً ولا على امر واحد بعينه، فاما المقابلان لهما فقد يكونان فى حال من الاحوال، ومثال ذلك ليس كل حيوان يوجد ¦ عدلاً، وقد يوجد حيوان ما عدلاً، فأما التى تلزم وتتبع فهى هذه أما قولنا كل انسان يوجد عدلاً فانه يلزمه قولنا ولا انسان واحد يوجد لا عدلا، وأما قولنا قد يوجد انسان ما عدلا فانه يلزمه المقابل له وهو قولنا ليس كل انسان يوجد لا عدلا، وذلك انه يجب ضرورة أن يوجد واحد، ومن البين ايضاً انا فى الاشخاص اذاً كنا صادقين فى الجواب عن المسئلة ¦ بالايجاب بالسلب ومثال ذلك جوابنا فى المسئلة عن سقراط هل هو عدل بأن نقول لا فانا نقول فسقراط اذا لا عدل، وأما فى الحكم الكلى فليس ما يقال فيه على هذا المثال حقا وانما الصادق فيه السلب ومثال ذلك أكل انسان حكيم، لا، فكل انسان اذا لا حكيم فإن هذا القول كذب، والقول الصادق انما هو فليس كل انسان اذا حكيماً، ¦ وهذا القول هو القابل لذلك القول، فأما ذلك فانه مضاد له، فأما المتقابلة من قبل الاسماء والكلم غير المحصلة ومثال ذلك فى قولنا لا | انسان او لا عدل فانه يظن بها أنها بمنزلة السلب من غير اسم او من غير كلمة وليست كذلك، وذلك انه واجب ضرورة فى السلب أن يصدق او يكذب، ¦ ومن قال لا انسان فليس هو أحرى بان يكون قد صدق او قد كذب ممن قال انسان ما لم يضف الى قوله شيئاً، بل هو دونه فى ذلك، وقولنا إن كل لا انسان يوجد عدلاً ليس يدل على مثل ما يدل عليه واحدة من تلك، ولا المقابل لهذا القول وهو قولنا ليس كل لا انسان يوجد عدلاً، فأما قولنا كل لا انسان يوجد لا عدلاً فانه ¦ يدل على مثل ما يدل عليه قولنا ليس يوجد شىء لا انسان عدلاً، ¦ والأسماء والكلم اذا بدلت اماكنها فدلالتها تبقى بحال واحدة بعينها، ومثال ذلك يوجد انسان عدلاً، يوجد عدلاً انسان، فان الامر إن لم تكن كذلك وجب أن يكون لمعنى واحد بعينه سوالب اكثر من واحدة، غير أنا قد بينا أن الإيجاب الواحد انما له سلب واحد، وذلك أن سلب قولنا يوجد انسان عدلاً ¦ هو قولنا ليس يوجد انسان عدلاً، فأما سلب قولنا يوجد عدلاً انسان إن لم يكن هذا القول وقولنا يوجد انسان عدلاً واحداً بعينه فهو إما قولنا لا يوجد عدلاً لا انسان وإما قولنا لا يوجد عدلاً انسان، لكن الأول منهما هو سلب قولنا يوجد عدلاً لا انسان والثانى سلب قولنا يوجد انسان عدلاً، ¦ فيكون قد صار لايجاب واحد سلبين، فقد بان أن الأسماء والكلم إذاً بدلت اماكنها كان الإيجاب والسلب واحداً بعينه،