Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Aristotle: De Interpretatione (On Interpretation)

Ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ὄντων καὶ γενομένων ἀνάγκη τὴν κατάφασιν ἢ τὴν ἀπόφασιν ἀληθῆ ἢ ψευδῆ εἶναι, καὶ ἐπὶ μὲν τῶν καθόλου ὡς καθόλου ἀεὶ τὴν μὲν ἀληθῆ τὴν δὲ ψευδῆ εἶναι, καὶ ἐπὶ τῶν καθ᾿ ἕκαστα, ὥσπερ εἴρηται, ἐπὶ δὲ τῶν καθόλου μὴ καθόλου λεχθέντων οὐκ ἀνάγκη· εἴρηται δὲ καὶ περὶ τούτων. Ἐπὶ δὲ τῶν καθ᾿ ἕκαστα καὶ μελλόντων οὐχ ὁμοίως. Εἰ γὰρ πᾶσα κατάφασις καὶ ἀπόφασις ἀληθὴς ἢ ψευδής, καὶ ἅπαν ἀνάγκη ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπάρχειν, ὥστε εἰ ὁ μὲν φήσει ἔσεσθαί τι ὁ δὲ μὴ φήσει τὸ αὐτὸ τοῦτο, δῆλον ὅτι ἀνάγκη ἀληθεύειν τὸν ἕτερον αὐτῶν, εἰ πᾶσα κατάφασις καὶ ἀπόφασις ἀληθὴς ἢ ψευδής. Ἄμφω γὰρ οὐχ ὑπάρξει ἅμα ἐπὶ τοῖς τοιούτοις. Εἰ γὰρ ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι λευκὸν ἢ ὅτι οὐ λευκόν ἐστιν, ἀνάγκη εἶναι λευκὸν ἢ οὐ λευκόν, καὶ εἰ ἔστι λευκὸν ἢ οὐ λευκόν, ἀληθὲς ἦν φάναι ἢ ἀποφάναι· καὶ εἰ μὴ ὑπάρχει, ψεύδεται, καὶ εἰ ψεύδεται, οὐχ ὑπάρχει, ὥστε ἀνάγκη ἢ τὴν κατάφασιν ἢ τὴν ἀπόφασιν ἀληθῆ εἶναι ἢ ψευδῆ. Οὐδὲν ἄρα οὔτε ἔστιν οὔτε γίνεται οὔτε ἀπὸ τύχης οὔθ᾿ ὁπότερ᾿ ἔτυχεν, οὐδὲ ἔσται ἢ οὐκ ἔσται, ἀλλ᾿ ἐξ ἀνάγκης ἅπαντα καὶ οὐχ ὁπότερ᾿ ἔτυχεν. Ἢ γὰρ ὁ φὰς ἀληθεύσει ἢ ὁ ἀποφάς. Ὁμοίως γὰρ ἂν ἐγίνετο ἢ οὐκ ἐγίνετο· τὸ γὰρ ὁπότερ᾿ ἔτυχεν οὐδὲν μᾶλλον οὕτως ἢ μὴ οὕτως ἔχει ἢ ἕξει. Ἔτι εἰ ἔστι λευκὸν νῦν, ἀληθὲς ἦν εἰπεῖν πρότερον ὅτι ἔσται λευκόν, ὥστε ἀεὶ ἀληθὲς ἦν εἰπεῖν ὁτιοῦν τῶν γενομένων ὅτι ἔστιν ἢ ἔσται. Εἰ δὲ ἀεὶ ἀληθὲς ἦν εἰπεῖν ὅτι ἔστιν ἢ ἔσται, οὐχ οἷόν τε τοῦτο μὴ εἶναι οὐδὲ μὴ ἔσεσθαι. Ὃ δὲ μὴ οἷόν τε μὴ γενέσθαι, ἀδύνατον μὴ γενέσθαι· ὃ δὲ ἀδύνατον μὴ γενέσθαι, ἀνάγκη γενέσθαι. Ἅπαντα οὖν τὰ ἐσόμενα ἀναγκαῖον γενέσθαι. Οὐδὲν ἄρα ὁπότερ᾿ ἔτυχεν οὐδὲ ἀπὸ τύχης ἔσται· εἰ γὰρ ἀπὸ τύχης, οὐκ ἐξ ἀνάγκης. Ἀλλὰ μὴν οὐδ᾿ ὡς οὐδέτερόν γε ἀληθὲς ἐνδέχεται λέγειν, οἷον ὅτι οὔτε ἔσται οὔτε οὐκ ἔσται. Πρῶτον μὲν γὰρ οὔσης τῆς καταφάσεως ψευδοῦς ἡ ἀπόφασις οὐκ ἀληθής, καὶ ταύτης ψευδοῦς οὔσης τὴν κατάφασιν συμβαίνει μὴ ἀληθῆ εἶναι. Καὶ πρὸς τούτοις, εἰ ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι λευκὸν καὶ μέγα, δεῖ ἄμφω ὑπάρχειν. Εἰ δὲ ὑπάρξει εἰς αὔριον, ὑπάρξει εἰς αὔριον. Εἰ δὲ μήτε ἔσται μήτε μὴ ἔσται αὔριον, οὐκ ἂν εἴη τὸ ὁπότερ᾿ ἔτυχεν, οἷον ναυμαχία· δέοι γὰρ ἂν μήτε γενέσθαι ναυμαχίαν αὔριον μήτε μὴ γενέσθαι.

Τὰ μὲν δὴ συμβαίνοντα ἄτοπα ταῦτα καὶ τοιαῦτα ἕτερα, εἴπερ πάσης καταφάσεως καὶ ἀποφάσεως ἢ ἐπὶ τῶν καθόλου λεγομένων ὡς καθόλου ἢ ἐπὶ τῶν καθ᾿ ἕκαστον ἀνάγκη τῶν ἀντικειμένων εἶναι τὴν μὲν ἀληθῆ τὴν δὲ ψευδῆ, μηδὲν δὲ ὁπότερ᾿ ἔτυχεν εἶναι ἐν τοῖς γιγνομένοις, ἀλλὰ πάντα εἶναι καὶ γίγνεσθαι ἐξ ἀνάγκης. Ὥστε οὔτε βουλεύεσθαι δέοι ἂν οὔτε πραγματεύεσθαι, ὡς ἐὰν μὲν τοδὶ ποιήσωμεν, ἔσται τοδί, ἐὰν δὲ μὴ τοδί, οὐκ ἔσται τοδί. Οὐδὲν γὰρ κωλύει καὶ εἰς μυριοστὸν ἔτος τὸν μὲν φάναι τοῦτο ἔσεσθαι τὸν δὲ μὴ φάναι, ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἔσεσθαι ὁποτερονοῦν αὐτῶν ἀληθὲς ἦν εἰπεῖν τότε. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τοῦτο διαφέρει, εἴ τινες εἶπον τὴν ἀντίφασιν ἢ μὴ εἶπον· δῆλον γὰρ ὅτι οὕτως ἔχει τὰ πράγματα, κἂν μὴ ὁ μὲν καταφήσῃ τι ὁ δὲ ἀποφήσῃ οὐδὲ γὰρ διὰ τὸ καταφαθῆναι ἢ ἀποφαθῆναι ἔσται ἢ οὐκ ἔσται, οὐδ᾿ εἰς μυριοστὸν ἔτος μᾶλλον ἢ ἐν ὁποσῳοῦν χρόνῳ. Ὥστε εἰ ἐν ἅπαντι τῷ χρόνῳ οὕτως εἶχεν ὥστε τὸ ἕτερον ἀληθεύεσθαι, ἀναγκαῖον ἦν τοῦτο γενέσθαι, καὶ ἕκαστον τῶν γενομένων ἀεὶ οὕτως εἶχεν ὥστε ἐξ ἀνάγκης γενέσθαι. Ὅ τε γὰρ ἀληθῶς εἶπέ τις ὅτι ἔσται, οὐχ οἷόν τε μὴ γενέσθαι· καὶ τὸ γινομένον ἀληθὲς ἦν εἰπεῖν ἀεὶ ὅτι ἔσται.

Εἰ δὴ ταῦτα ἀδύνατα — ὁρῶμεν γὰρ ὅτι ἔστιν ἀρχὴ τῶν ἐσομένων καὶ ἀπὸ τοῦ βουλεύεσθαι καὶ ἀπὸ τοῦ πρᾶξαί τι, καὶ ὅτι ὅλως ἔστιν ἐν τοῖς μὴ ἀεὶ ἐνεργοῦσι τὸ δυνατὸν εἶναι καὶ μὴ ὁμοίως· ἐν οἷς ἄμφω ἐνδέχεται, καὶ τὸ εἶναι καὶ τὸ μὴ εἶναι, ὥστε καὶ τὸ γενέσθαι καὶ τὸ μὴ γενέσθαι. Καὶ πολλὰ ἡμῖν δῆλά ἐστιν οὕτως ἔχοντα, οἷον ὅτι τουτὶ τὸ ἱμάτιον δυνατόν ἐστι διατμηθῆναι καὶ οὐ διατμηθήσεται, ἀλλ᾿ ἔμπροσθεν κατατριβήσεται. Ὁμοίως δὲ καὶ τὸ μὴ διατμηθῆναι δυνατόν· οὐ γὰρ ἂν ὑπῆρχε τὸ ἔμπροσθεν αὐτὸ κατατριβῆναι, εἴγε μὴ δυνατὸν ἦν τὸ μὴ διατμηθῆναι. Ὥστε καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων γενέσεων, ὅσαι κατὰ δύναμιν λέγονται τὴν τοιαύτην. Φανερὸν ἄρα ὅτι οὐχ ἅπαντα ἐξ ἀνάγκης οὔτ᾿ ἔστιν οὔτε γίνεται, ἀλλὰ τὰ μὲν ὁπότερ᾿ ἔτυχε, καὶ οὐδὲν μᾶλλον ἡ κατάφασις ἢ ἡ ἀπόφασις ἀληθής, τὰ δὲ μᾶλλον μὲν καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ θάτερον, οὐ μὴν ἀλλ᾿ ἐνδέχεται γενέσθαι καὶ θάτερον, θάτερον δὲ μή.

Τὸ μὲν οὖν εἶναι τὸ ὂν ὅταν ᾖ, καὶ τὸ μὴ ὂν μὴ εἶναι ὅταν μὴ ᾗ, ἀνάγκη· οὐ μὴν οὔτε τὸ ὂν ἅπαν ἀνάγκη εἶναι οὔτε τὸ μὴ ὂν μὴ εἶναι. Οὐ γὰρ ταὐτόν ἐστι τὸ ὂν ἅπαν εἶναι ἐξ ἀνάγκης ὅτε ἔστι, καὶ τὸ ἁπλῶς εἶναι ἐξ ἀνάγκης. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ μὴ ὄντος. Καὶ ἐπὶ τῆς ἀντιφάσεως ὁ αὐτὸς λόγος. Εἶναι μὲν ἢ μὴ εἶναι ἅπαν ἀνάγκη, καὶ ἔσεσθαί γε ἢ μή· οὐ μέντοι διελόντα γε εἰπεῖν θάτερον ἀναγκαῖον. Λέγω δὲ οἷον ἀνάγκη μὲν ἔσεσθαι ναυμαχίαν αὔριον ἢ μὴ ἔσεσθαι, οὐ μέντοι ἔσεσθαί γε αὔριον ναυμαχίαν ἀναγκαῖον οὐδὲ μὴ γενέσθαι· γενέσθαι μέντοι ἢ μὴ γενέσθαι ἀναγκαῖον. Ὤστ᾿ ἐπεὶ ὁμοίως οἱ λόγοι ἀληθεῖς ὥσπερ τὰ πράγματα, δῆλον ὅτι ὅσα οὕτως ἔχει ὥστε ὁπότερ᾿ ἔτυχε καὶ τἀναντία ἐνδέχεσθαι, ἀνάγκη ὁμοίως ἔχειν καὶ τὴν ἀντίφασιν. Ὅπερ συμβαίνει ἐπὶ τοῖς μὴ ἀεὶ οὖσιν ἢ μὴ ἀεὶ μὴ οὖσιν. Τούτων γὰρ ἀνάγκη μὲν θάτερον μόριον τῆς ἀντιφάσεως ἀληθὲς εἶναι ἢ ψεῦδος, οὐ μέντοι τόδε ἢ τόδε ἀλλ᾿ ὁπότερ᾿ ἔτυχε, καὶ μᾶλλον μὲν ἀληθῆ τὴν ἑτέραν, οὐ μέντοι ἤδη ἀληθῆ ἢ ψευδῆ. Ὥστε δῆλον ὅτι οὐκ ἀνάγκη πάσης καταφάσεως καὶ ἀποφάσεως τῶν ἀντικειμένων τὴν μὲν ἀληθῆ τὴν δὲ ψευδῆ εἶναι· οὐ γὰρ ὥσπερ ἐπὶ τῶν ὄντων, οὕτως ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν μὴ ὄντων μὲν δυνατῶν δὲ εἶναι ἢ μὴ εἶναι, ἀλλ᾿ ὥσπερ εἴρηται.

ونقول إن المعانى الموجودة الآن او التى قد كانت فيما مضى فواجب ضرورة أن يكون الايجاب او السلب فيها إما صادقاً وإما كاذباً، أما فى ¦ الكلية على معنى كلى فاحدهما ابداً صادق والآخر كاذب وكذلك فى الاشخاص على ما قلنا، وأما الكلية التى لا تقال على معنى كلى فليس ذلك واجبا فيها وقد قلنا فى هذه ايضا، فأما المعانى الجزؤية المستقبل فليس تجرى الامر فيها على هذا المثال، وذلك انه إن كان كل إيجاب او سلب إما صادقاً وإما كاذباً ¦ فواجب فى كل شىء أن يكون موجوداً او غير موجود، فإن قال قائل فى شىء من الاشياء انه سيكون وقال آخر فيه بعينه لا فمن البين انه يجب ضرورة أن يصدق احدهما إن كان كل إيجاب فصادق او كاذب، وذلك انه لا يمكن أن يكون الامران جميعاً فى ذلك وما اشبهه فإن قولنا فى شىء انه أبيض او غير ¦ أبيض إن صادقا فواجب ضرورة أن يكون هو أبيض او غير أبيض، وإن كان الشىء إما أبيض وإما غير أبيض فقد كان إيجابنا او سلبنا فيه صدقاً، وإن لم يكن فكذباً وإن كان كذباً فليس هو، فواجب اذاً ضرورة أن يكون الإيجاب او السلب إما صادقاً ¦ وإما كاذباً، فليس شىء من الأشياء اذا مما يتكون او مما هو موجود يكون بالاتفاق او بأحد | الامرين الذين لا يخلو لشىء منهما ايهما كان ولا شىء من الاشياء مزمع بأن يكون او لا يكون على هذه الجهة بل الامور كلها ضرورية وليس يكون شىء منها على اى الامرين اتفق، وذلك أن الموجب يصدق فيها او السالب ولو لم تكن كذلك لكان كونها وغير كونها على مثال واحد وذلك ان الشىء الذى يقال فيه انه يكون على اى الامرين اتفق فليس هو بأحد الامرين أولى منه بالآخر ولا يصير كذلك، وايضا إن كان شىء من الاشياء أبيض ¦ فى الوقت الحاضر فقد كان القول فيه من قبل بانه سيصير أبيض صادقا، فيجب أن تكون القول فى شىء من الاشياء مما يتكون أيها كان بانه سيكون قد كان دائماً صادقاً، وإن كان القول فى شىء بانه فى هذا الوقت او سيكون فيما بعد كان دائماً حقاً فليس يمكن أن يكون هذا غير موجود ولا يصير موجودا، وما كان لا يمكن ألا يصير موجودا فمن المحال ألا يصير موجودا والشىء الذى من المحال ألا يصير موجودا فواجب ضرورة أن يكون، ¦ فجميع الاشياء اذاً المزمعة بالوجود فواجب ضرورة أن تكون، فليس يكون إذاً شىء من الاشياء على اى الامرين اتفق ولا بالاتفاق، وذلك انه إن كان شىء بالاتفاق فليس كونه واجبا ضرورة، وايضا فليس يجوز أن يقال انه ليس ولا واحدا من القولين حقا كأنك قلت القول بأن الشىء سيكون والقول بأن الشىء ليس يكون، أما اولا فلانه يلزم من ذلك أن يكون الإيجاب وهو كذب سلبه غير صادق والسلب وهو كذب ¦ إيجابه غير صادق، ثم مع ذلك فانه إن كان القول فى الشىء بانه أبيض وبانه أسود صادقا فيجب أن يكون الشىء الامرين جميعا وإن كان القول فيه بانه يصير كذلك فى غد صادقا فواجب أن يصير كذلك فى غد، وإن كان القول فيه بانه لا يصير كذلك وليس لا يصير كذلك فى غد حقا فليس هو على اى الامرين اتفق، | ومثال ذلك الحرب فانه يجب لا أن تكون حربا ولا ألا ¦ تكون، فهذا ما يلزم من الامور الشنعة وغيره مما اشبهه إن كان كل إيجاب وسلب إما مما يقال كليا على معنى كلى وإما مما يقال جزؤياً فواجب ضرورة أن يكون فيه احد المتقابلين صادقاً والآخر كاذباً، ولم يكن ¦ فيما يحدث ما يكون حدوثه على اى الامرين اتفق بل الاشياء جميعاً وجودها وكونها واجب ضرورة، وعلى هذا القياس فليست بنا حاجة الى ان نروى فى شىء ولا أن نستعد له، او نأخذ أهبة كأنا إن فعلنا ما يجب كان ما يجب وإن لم نفعل ما يجب لم يكن ما يجب، فانه ليس مانع يمنع من أن يقول قائل فى شىء من الاشياء إنه يكون الى عشرة ألف سنة مثلا ويقول آخر إنه لا يكون ¦ فيصح لا محاله احد الامرين الذين كان القول حينئذ بانه يكون صادقا، وايضا فلا فرق فى هذا المعنى بين أن يقال المناقضه وبين ألا يقال وذلك انه من البين أن الأمور يجرى مجاريها وإن لم يوجب موجب شيئاً منها ولم يسلبه آخر وذلك أن الشىء ليس انما يكون او لا يكون من قبل انه قد أوجب او قد سلب ولا حكمه بعد ¦ عشرة ألف سنة غير حكمه بعد زمان آخر كم كان مقداره، فإن كانت حاله فى الزمان كله حالاً يصدق فيه معها احد القولين دون الآخر فواجب ضرورة أن يكون ذلك الصدق حتى يكون كل واحد من الاشياء التى تكون حاله ابداً حال ما يكون ضرورة، وذلك إن ما كان القول فيه بانه ¦ سيكون صادقاً فى وقت من الأوقات فليس يمكن ألا يكون وما يكون فقد كان القول فيه بانه سيكون صادقا ابداً، فإذ كانت هذه الاشياء محالا، لانا قد نرى أمورا يحدث مبدأوها من الروية فيها وأخذ الأهبة لها وقد يجد بالجملة فى الاشياء التى ليست مما يفعل دائماً الإمكان ¦ لفعل الشىء وترك فعله على مثال واحد، حتى يكون فيها الامران جميعاً ممكنين اعنى أن يكون الشىء وألا يكون، وهاهنا اشياء كثيرة بين من امرها انها بهذه الحال، ومثال ذلك ان هذا الثوب قد يمكن أن يتمزق فلا يتمزق بل يسبق اليه البلى وعلى ذلك المثال قد يمكن ألا | يتمزق ¦ فانه لم يكن البلى ليسبق التمزيق اليه لو لم يكن ألا يتمزق، وكذلك تجرى الامر فى سائر ما يتكون مما يقال على هذا الضرب من القوة، فظاهر إذاً انه ليس جميع الاشياء فوجودها او كونها ضرورة بل بعض الاشياء يجرى على اى الامرين اتفق وليس الإيجاب بأحرى من ¦ السلب بالصدق فيها وبعضها احد الامرين دون الآخر أحرى فيها واكثر، إلا انه قد يمكن أن يكون الامر الآخر ولا يكون ذلك، فنقول الآن إن الوجود للشىء اذا كان موجوداً ضرورى واذا لم يكن موجوداً فنفى الوجود عنه ضرورى، وليس كل موجود فوجوده ضرورى ولا كل ¦ ما ليس بموجود فعدم الوجود له ضرورى، وذلك انه ليس قولنا إن وجود كل موجود فهو ضرورة اذا وجد هو القول بأن وجوده ضرورة على الاطلاق، وكذلك ايضا ما ليس بموجود وهذا بعينه قولنا فى المناقضة ايضا وذلك أن كل شىء فوجوده الآن او غير وجوده واجب ضرورة ووجوده فيما يستقبل او غير وجوده واجب ضرورة، غير أنا اذا فصلنا فقلنا احد الامرين لم يكن واجبا ضرورة، ومثال ذلك أن قولنا ¦ إن الحرب ستكون غدا او لا تكون واجب ضرورة، فأما قولنا إن الحرب ستكون غدا فليس بواجب ضرورة ولا قولنا أنها لا تكون غدا بواجب ضرورة، لكن الواجب ضرورة انما هو أن يكون او لا يكون، فيجب من ذلك اذ كانت الاقاويل الصادقة انما تجرى على حسب ما عليه الامور، فمن البين أن ما كان منها يجرى على اى الامرين اتفق وتحتمل الضدين ¦ فواجب ضرورة أن تكون المناقضة ايضا تجرى فيه ذلك المجرى، وهذا شىء يلزم فيما ليس وجوده دائماً او فيما ليس فقده دائماً فإن ما جرى هذا المجرى فواجب ضرورة أن يكون احد جزٶى النقيض فيه صادقا او كاذبا غير انه ليس هو واحد المشار اليه بعينه بل ايهما اتفق، وربما كان احد المتناقضين أحرى بالصدق إلا انه ليس ذلك بموجب أن يكون | صادقا او كاذبا، فقد بان بذلك ¦ أنه ليس كل إيجاب وسلب متقابلين فاحدهما صادقا ضرورة والآخر كاذب ضرورة، وذلك أنه ليس مجرى الامر فيما ليس بموجود إلا انه ممكن أن يكون وألا يكون مجراه فيما هو موجود، بل الامر تجرى فيه على ما وصفنا،