Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

ps-Menander: Sententiae Menandri (versio A) (Menander's One-Verse Maxims)

Α

ἄνθρωπον ὄντα δεῖ φρονεῖν τἀνθρώπινα (Mon 1 M/1 J)

ἀναφαίρετον κτῆμ᾿ ἐστὶ παιδεία βροτοῖς (Mon 2 M/2 J)

ἀεὶ τὸ λυποῦν ἐκδίωκε τοῦ βίου (Mon 3 M/3 J)

αὐτά σε διδάσκει τοῦ βίου τὰ πράγματα (Mon 647 M/4 J)

ἀθάνατον ἔχθραν μὴ φύλαττε θνητὸς ὤν (Mon 4 M/5 J)

ἅπαξ ἀκοῦσαι τοὺς ἐλευθέρους καλόν (Piccolos p. 230, 1/Mon 6 J)

ἅπαν τὸ κέρδος ἄδικον ὂν φέρει βλάβην (Mon 6 M/8 J)

ἅπαντα καιρῷ χάριν ἔχει τρυγώμενα (Mon 7 M/9 J)

ἂν εὖ φρονῇς, τὰ πάντα γ᾿ εὐδαίμων ἔσῃ (Mon 649 M/74 J)

ἀχάριστος ὅστις εὖ παθὼν ἀμνημονεῖ (Mon 10 M/12 J)

ἄγει δὲ πρὸς φῶς τὴν ἀλήθειαν χρόνος (Mon 11 M/13 J)

ἀμελοῦντα τοῦ ζῆν οὐκ ἔνεστ᾿ εὐσχημονεῖν (Mon 646 M/91 J)

ἀγαθὸν μέγιστον ἡ φρόνησίς ἐστ᾿ ἀεί (Mon 12 M/14 J)

ἀνδρὸς τὰ προσπίπτοντα γενναίως φέρειν (Mon 13 M/15 J)

ἄγει τὸ θεῖον τοὺς κακοὺς πρὸς τὴν δίκην (Mon 14 M/16 J)

ἀβουλίᾳ τὰ πολλὰ βλάπτονται βροτοί (Mon 15 M/17 J)

ἄνθρωπον ὄντα σαυτὸν ἀναμίμνησκ᾿ ἀεί (Mon 16 M/18 J)

ἀνεξέταστον μὴ κόλαζε μηδένα (Mon 17 M/19 J)

ἀφεὶς τὰ φανερὰ μὴ δίωκε τἀφανῆ (Mon 18 M/20 J)

ἀνὴρ πονηρὸς δυστυχεῖ, κἂν εὐτυχῇ (Mon 19 M/21 J)

ἄνθρωπος ὢν γίγνωσκε τῆς ὀργῆς κρατεῖν (Mon 20 M/22 J)

 

αἰσχρὸν δὲ μηδὲν πρᾶττε μηδὲ μάνθανε (Mon 23 M/24 J)

ἅπαντας ἡ παίδευσις ἡμέρους τελεῖ (Mon 41 M/50 J)

ἀνδρὸς πονηροῦ φεῦγε συνοδίαν ἀεί (Mon 24 M/25 J)

ἀνδρῶν δ᾿ ἀπίστων ὅρκον εἰς ὕδωρ γράφε

ἀρχῆς τετευχὼς ἴσθι ταύτης ἄξιος (Mon 44 M/55 J)

ἀνδρὸς χαρακτὴρ ἐκ λόγου γνωρίζεται (Mon 26 M/27 J)

ἀνὴρ δίκαιός ἐστιν οὐχ ὁ μὴ ἀδικῶν, ἀλλ᾿ ὅστις ἀδικεῖν δυνάμενος μὴ βούλεται (Mon 638—639 M/37—38 J)

ἅπαντ᾿ ἀφανίζει γῆρας, ἰσχὺν σώματος (Mon 648 M/39 J)

ἄριστόν ἐστι πάντ᾿ ἐπίστασθαι καλά (Mon 33 M/41 J)

ἄνευ προφάσεως οὐδὲν ἀνθρώποις κακόν (Mon 35 M/44 J)

ἀνὴρ ὁ φεύγων καὶ πάλιν μαχήσεται (Mon 45 M/56 J)

ἀνὴρ δὲ χρηστὸς χρηστὸν οὐ μισεῖ ποτε (Mon 28 M/29 J)

ἀνελεύθεροι γάρ εἰσιν οἱ φιλάργυροι (Mon 36 M/45 J)

 

ἆρ᾿ ἐστὶ θυμοῦ φάρμακον χρηστὸς λόγος (Mon 37 M/46 J)

ἀνὴρ γὰρ ἄνδρα καὶ πόλις σώζει πόλιν (Mon 29 M/31 J)

ἀνὴρ ἀχάριστος μὴ νομιζέσθω φίλος (Mon 40 M/49 J)

ἀνδρὸς πονηροῦ σπλάγχνον οὐ μαλάσσεται (Mon 31 Μ/33 J)

ἅπασιν εὖ πράττουσιν ἥδομαι φίλοις (Mon 452 Lasc/511 Brunck) ἀνδρὸς κακῶς πράσσοντος ἐκποδὼν φίλοι (Mon 453 Lasc/512 Brunck)

αἱ δ᾿ ἐλπίδες βόσκουσι τοὺς κενοὺς βροτῶν (Mon 42 M/51 J)

 

Α

ينبغى للإنسان أن يفهم الأمور الإنسانية (Št 1, Mḫb 1)

إن الأدب للإنسان ذخر لا يسلب (bH 1, Št 2, Mḫb 2)

ارفع من عمرك ما يحزنك (Št 3, Mṣr 8, Mḫb 3, Šz 1)

إن أمور العالم تعلمك العلم (Št 4, Šz 2)

إن كنت ميتا فلا تحقر عداوة من لا يموت (Št 5)

إن الأحرار يكتفون بأن يسمعوا الشىء مرة واحدة (bH 2, Mḫb 4)

كل ربح يكون من ظلم فهو جالب مضرة (bH 3, Mșr 4, Šz 3)

كل ما يختار فى وقته يفرح به (Št 6, Šz 4)

إن أحسنت الصبر على الأعراض كنت سعيدا (Šz 5)

من أحسن إليه فلم يذكر كان غير الشكور (Šz 6)

إن الزمان يبين الحق وينيره (Št 7, Šz 7)

من لم يهتم بمعاشه لم تحسن أخلاقه (bH 4, Mḫb 5, Šz 8)

إن العقل أبدا كنز خير عظيم (Mḫb 6, Šz 9)

من احتمل المصائب احتمالا شديدا فهو رجل (Mḫb 7, Šz 10)

إن الله منتقم من الأشرار (Mḫb 8, Šz 11)

كثيرا ما يدخل الضرر على الناس بتركهم المشورة (Šz 12)

أذكر نفسك أبدا أنك إنسان (Št 8)

لا تعذل أحدا قبل أن تفحص عن أمره (Šz 13)

لا تدع الأشياء الظاهرة فتطلب ما ليس بظاهر (Mḫb 9, Šz 14)

إن الرجل الشرير شقى وإن ظن به أنه سعيد (Mḫb 10)

إن كنت إنسانا فافهم كيف تضبط غضبك (Št 9, Mḫb 11)

إن الغضب أوضع جميع الأشياء (Mḫb 12)

لا تفعل فعلا قبيحا البتة ولا تتعلمه (Mḫb 13)

إن الأدب يؤنس كل شىء (Mḫb 14, Šz 15)

اهرب من مشورة الرجل الشرير (Mḫb 15, Šz 16)

اكتب أيمان الرجال الكذبة على الماء (Mṣr 1, Mḫb 16)

إذا نالتك مضرة فاعلم أنك كنت أهلها (Št 10, Mṣr 2, Mḫb 17, Šz 17)

قد يعلم مذهب الرجل من كلامه (Mṣr 3, Mḫb 18, Šz 18)

الرجل العادل ليس هو الذى لا يظلم بل الذى يقوى أن يظلم فلا يرضاه ولا يختاره (bH 5/6, Šz 19/20)

الكبر يفسد قوة الجسد (bH 7)

إن معرفة الأمور الحسنة لشىء فاضل (Šz 21)

لا ينال الناس شيئاً من المكروه بغير سبب (Šz 22)

إن الذى يهرب من القتال فيرجع فيقاتل لرجل (Šz 23)

الرجل الخير لا يبغض الخير أبدا (Šz 24)

إن محبى المال ليست لهم حرية (Mḫb 19, Šz 25)

إن الرجل الشقى يعيش بالمنى (bH 8, Mṣr 5, Mḫb 20, Šz 26)

إن القول الحسن هو دواء الغضب (Mṣr 6, Mḫb 21, Šz 27)

إن الرجل يسلم الرجل والمدينة تسلم المدينة (Mḫb 22)

لا تتخذ صديقا الرجل الذى ليس عنده شكر (Mḫb 23)

إن الإنسان الشرير لا يرق أحشاءه على أحد (Mḫb 24)

كل من حسنت حاله أحبه الأصدقاء (bH 9, Šz 28) الرجل إذا ساءت حاله هرب الأصدقاء منه (Mḫb 25, Šz 29)

الرجاء غالب على الفراغ من الناس (Šz 30)

ابتداء كل عفة مراقبة الله تعالى (bH 35)