Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Galen: De Anatomicis Administrationibus IX,6-XV (On Anatomical Procedures)

Garofalo 2000b

Ex Oribasii collectionibus

Ex libro IX

Fr. 1

وذلك أن للنخاع غشاءين منشؤهما من غشاءى الدماغ ويحيط بهما من خارج ملفوفا عليهما الجسم الثالث الذى هو للنخاع بمنزلة الواقية واللباس والجنة ومبدأ نبات هذا الجسم من 〈...〉 الرأس وطبيعته طبيعة الرباط لأنه ينبت من العظام كنبات سائر الرباطات وهو أيضا مع هذا يربط الفقار من قدام بأن يدخل فى المواضع التى بينها مطويا.

Fr. 2

واجعل القطع كيف شئت إما طولا وإما عرضا وإما فى الجهتين كلتيهما وقطع هذا الرباط ليس يضر بالحيوان فى شىء كما لا يضره إن أنت مددت الغشاء الصلب على ذلك المثال وقطعته.

Fr. 3

وكذلك لو أنك قطعت النخاع نفسه فى طوله لأن العصب ينبت كل واحد منه من عند ملتقى الفقار من الجانبين العصبة التى من الجانب الأيمن من الجانب الأيمن والعصبة التى من الجانب الآخر من اليسار.

Fr. 4

وأما أنا فإنى أزيد فيما ذكرته هاهنا هذا المقدار الذى أقوله وهو أن قطع النخاع الذى يكون فيما بين الرأس والفقارة الأولى ويقطع الغشاء الموقى لطرف البطن المؤخر من بطون الدماغ يجعل بدن الحيوان كله من ساعته عديم الحركة 〈عديم الحس〉 وفى هذا الموضع ترون الثيران تقطع فى الهياكل

Work

Title: Galen: De Anatomicis Administrationibus IX,6-XV
English: On Anatomical Procedures
Original: Ἀνατομικαὶ ἐγχειρίσεις

Domains: Medicine

Text information

Type: Translation

Translator: Ḥunayn ibn Isḥāq

Translated from: Syriac (close)

Date: between 825 and 873

Bibliographic information

Publication type: Book

Author/Editor: Garofalo, Ivan

Title: Galenus: Anatomicarum administrationum libri qui supersunt novem. Earundem interpretatio Arabica Hunaino Isaaci filio ascripta. II: Libros V-IX continens

Published: 2000b

Series: Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli, Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico, Sezione Filologico-Letteraria: Quaderni

Volume: 2

Pages: 582-590

Publisher: Istituto Universitario Orientale, Naples