Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Aristotle: Categoriae (The Categories)

Zenker 1846

فيجب ان يكون الحيوان على انسان ما ايضا محمولا فان انسانا ما هو انسان وهو حيوان الاجناس المختلفة التى ليس بعضها مرتبا تحت بعض فان فصولها ايضا فى النوع مختلفة من ذلك ان فصول الحيوان كقولك المشاء والطير وذو الرجلين والسابح وفصول العلم ليست اشياء من هذه فانه ليس مخالف علم علما بانه ذو رجلين فاما الاجناس التى بعضها تحت بعض فليس مانع يمنع من ان يكون فصول بعضها فصول بعض باعيانها فان الفصول التى هى اعلى تحمل على الاجناس التى تحتها حتى يكون جميع فصول الجنس المحمول هى باعيانها فصول الجنس الموضوع *

كل واحد من التى تقال يغير تأليف اصلا فقد يدل اما على جوهر واما على كم واما على كيف واما على اضافة واما على اين واما على متى واما على موضوع واما على ان يكون له واما على يفعل واما على ينفعل فالجوهر على طريق المثال كقولك انسان فرس والكم كقولك ذو ذراعين ذو ثلث اذرع والكيف كقولك ابيض كاتب والاضافة كقولك ضعف نصف واين كقولك فى لوقين فى السوق ومتى كقولك امس عاما اول وموضوع كقولك متكى جالسا وان يكون له كقولك متنعل مسلح ويفعل كقولك يقطع يحرق وينفعل ينقطع يحترق وكل واحد من هذه التى ذكرت اذا قيل مفردا على حياله فلم تقل بايجاب ولا بسلب اصلا لكن بتأليف بعض هذه الى بعض تحدث الموجبة والسالبة وان كل موجبة او سالبة تظن انها اما صادقة واما كاذبة

Work

Title: Aristotle: Categoriae
English: The Categories
Original: Κατηγορίαι

Domains: Logic

Text information

Type: Translation

Translator: Isḥāq ibn Ḥunayn

Translated from: Syriac (close)

Date: between 865 and 910

Bibliographic information

Publication type: Book

Author/Editor: Zenker, Julius Theodor

Title: Aristotelis Categoriae Graece cum versione Arabica Isaaci Honeini filii et variis lectionibus textus Graeci e versione Arabica ductis

Published: 1846

Pages: 3-49

Publisher: Engelmann, Leipzig

Download