Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Galen: In Hippocratis Epidemiarum librum I (On Hippocrates' Epidemics I)

Wenkebach 1934

μότητα καὶ ψυχρότητα ϲυμμετρίαϲ ἐπ’ ὀλίγον *** ὄντεϲ ψυχροὶ καὶ ξηροί. *** δέδεικται γὰρ ἡμῖν ἑτοιμότερον πάϲχειν ἔχοντα τὰ ϲώ- ματα πρὸϲ ἐκείνων τῶν αἰτίων, ὅϲα ϲυγγενῆ ταῖϲ δυϲκραϲίαιϲ αὐτῶν ἐϲτιν.

Μοῦνον δὲ χρηϲτὸν καὶ μέγιϲτον τῶν γενομένων ϲημείων καὶ πλείϲτουϲ ἐρρύϲατο τῶν ὄντων ἐπὶ τοῖϲι μεγίϲτοιϲι κινδύνοιϲιν, οἷϲιν ἐπὶ τὸ ϲτραγγουριῶδεϲ ἐτράπετο καὶ ἐϲ τοῦτο ἀποϲτάϲειϲ ἐγί- νοντο.

Εἰρήκει καὶ πρόϲθεν “ϲτραγγουριώδη μέν, οὐ νεφριτικὰ” τού- τοιϲ γενέϲθαι ϲυμπτώματα καίπερ ἔχοντά τινα κοινωνίαν, “ἀλλ’ ἄλλα ἀντ’ ἄλλων”. καὶ ἡμεῖϲ ἔφαμεν ἐκκαθαιρομένου τοῦ ϲώματοϲ ὅλου τὰ περιττώματα διὰ τῶν νεφρῶν τὴν ϲτραγγουρίαν αὐτοῖϲ γενέϲθαι, γενομένην μὲν καὶ ἄλλωϲ, μάλιϲτα δὲ διὰ δριμύτητα τῶν ϲυρρεόντων οὔρων, ἐφ’ ᾗ καὶ νῦν ἡ τῆϲ ϲτραγγουρίαϲ αἰτία ϲυνέϲτη. μεμνῆϲθαι δὲ χρὴ πάλιν, ὅτι καὶ νῦν ἀποϲτάϲειϲ ἐπὶ ϲτραγγου- ρίαν ἔφη γεγονέναι, καίτοι κατ’ ἔκρουν, οὐ κατ’ ἀπόθεϲιν τῶν λυπούντων χυμῶν ἀποχωρηϲάντων ὅλου τοῦ ϲώματοϲ. ὥϲπερ γὰρ διὰ γαϲτρὸϲ πολλάκιϲ ἐκκαθαίρεται τὸ ϲύμπαν ϲῶμα, οὕτω καὶ διὰ νε- φρῶν καὶ κύϲτεωϲ.

Ϲυνέπιπτε δὲ καὶ τὸ ϲτραγγου- ριῶδεϲ τῇϲιν ἡλικίῃϲι ταύτῃϲι γίνεϲθαι μάλιϲτα.

***

*** Χρόνια δὲ τούτοιϲι τὰ κατὰ τὴν ϲτραγγουρίαν καὶ ἐπιπόνωϲ.

Work

Title: Galen: In Hippocratis Epidemiarum librum I
English: On Hippocrates' Epidemics I
Original: Ἱπποκράτους ἐπιδημιῶν αʹ καὶ Γαληνοῦ εἰς αὐτο ὑπομνήματα

Domains: Medicine

Text information

Type: Original

Bibliographic information

Publication type: Book

Author/Editor: Wenkebach, Ernst
and Pfaff, Franz

Title: Galeni in Hippocratis Epidemiarum libros I et II

Published: 1934

Series: Corpus Medicorum Graecorum

Volume: 5

Number: 10

Pages: 3-151

Publisher: B. G. Teubner, Berlin, Leipzig

Download